8/9/09

Principals normes de trànsit que afecten els ciclistes


Cotxes i bicicletes han d’aprendre a conviure a la via pública. Si es continua aplicant la llei del més fort, les estadístiques sobre accidents mortals entre ciclistes augmentarà encara més fins fer-se insostenible socialment la presència de bicis a les vies interurbanes. Tanmateix, si els ciclistes declaren la guerra als automobilistes acabaran essent expulsats per llei de les carreteres perquè, ni son un grup de pressió prou poderós políticament, ni econòmicament representen res.
Les carreteres estan pensades pels cotxes, una industria que, com es demostra al llarg de la crisi actual, tot que és insostenible, caduca tecnològicament i que cada any dona feina a menys persones, gaudeix de tot el suport financer i polític de les administracions. A la indústria de l’automòbil ningú no li prendrà el lloc d’influència que te; per tant els ciclistes, o busquen un pacte de convivència amb els cotxes, o acabaran essent expulsats de les carreteres, que ningú no ho dubti.
Per començar és del tot imprescindible que tothom qui va en bicicleta conegui els seus drets i deures a l’hora d’utilitzar la via pública. L’any 2001 es va reformar l’articulat de la Llei de Trànsit per donar cabuda a diversos articles on es regula la circulació en bicicleta.
El link que hi ha damunt el text de preàmbul de la Reforma de la Llei de Trànsit us conduirà a la versió en PDF de l’esmentada llei reformada. Podeu descarregar-vos-el i imprimir-lo. Us convidem a que us aprengueu els articles que fan referència la circulació en bicicleta. No són gaires, són breus i aclaridors. Ni als més poc amants de la lectura us costarà gaire d’entendre.

LEY 19/2001, de 19 de diciembre, de reforma
del texto articulado de la Ley sobre Tráfico,
Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad
Vial, aprobado por Real Decreto legislativo
339/1990, de 2 de marzo


Els articles reformats que afecten als ciclistes són:


Article 15. Utilització del voral
Article 18 circulació per autovies i autopistes
Article 20. Distàncies i velocitat exigible
Article 23. Conductors, vianants i animals
Article 33. Normes generals d’avançament.
Article 34. execució de l‘avançament
Article 37. Supòsits especial d’avançament
Article 42. Us obligatori de l’enllumenat
Article 45. Portes

Un cop coneguda la llei que ens empara, cal mostrar-se inflexible en el seu acompliment, tant per part dels automobilistes com per part vostra i de la resta de ciclistes. I des de l’acompliment més estricte, tornar-se exigent i intransigent en els drets coma usuaris de la via pública.
El que caldrà llavors és constituir un grup de pressió o lobby fort i amb influències per fer sentir la veu d’un col•lectiu molt nombrós però sense visibilitat social i conquerir poc a poc més drets a carrers i carreteres.

2 comentaris:

Routier_67 ha dit...

Mira este enlace:

http://www.projectfreeride.org/team/cycling_health_and_safety/index.php?slide=2

Anònim ha dit...

El perill més gran està per arribar. Malhauradamnet els cotxes elèctrics (silenciosos) causarn una mortalitat brutal Caldria que des d'aquest web(o qualsevol altra de ciclistes) es crees una inciativa per tal que els futur cotxes emetessin algún so perceptible.