10/2/11

Engega la Mesa de la Bicicleta d'Espanya

Les associacions promotores de polítiques favorables a la bicicleta ConBici (Coordinadora en Defensa de la Bici), Red de Ciudades por la Bicicleta (RCxB) i la Plataforma Empresarial de la Bicicleta (PEB) s’han reunit a la seu del Departament de Territori i Sostenibilitat a Barcelona, per analitzar la situació actual de les associacions vinculades al món de la bicicleta i desenvolupar projectes de millora.

Per aconseguir avenços en la mobilitat en bicicleta s’ha començat a gestar la Mesa de la Bicicleta d’Espanya, un grup amb representants de tots els sectors, tant públics com privats, que serveixi de punt de trobada i de debat de tots els agents implicats en el camp de la bicicleta, així com d’impuls i desenvolupament d’accions concretes.
El Secretari de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet, ha assistir a la reunió junt amb les associacions. Durant la trobada s’ha realitzat una fotografia de la situació actual i s’ha posat de manifest la necessitat d’impulsar i reactivar una sèrie de mesures per tal que la bicicleta sigui un mitjà de transport amb totes les garanties:
· Donar suport a la DGT en la redacció del nou reglament de circulació previst pel 2011 i que inclourà la bicicleta com a mitjà de transport.
· Assessorar en al reforma del codi tècnic d’edificació per tal que inclogui aparcaments segurs per a bicicletes en tots els edificis de nova creació.
· Dibuixar la xarxa bàsica de la bicicleta i identificar totes les vies ciclistes de l’estat espanyol.
· Reactivar el PEIT, el Pla Estratègic d’Infraestructures i Transport elaborat pel Ministeri de Foment al 2005, en el seu apartat dedicat a la bicicleta.
· Desenvolupar una proposta de registre Nacional de Bicicletes al 2011
· Desenvolupar nous incentius fiscals en torn a la bicicleta, com el projecte Bike to work.
· Desenvolupar el cicloturisme.
· Afavorir la intermodalitat, especialment tren-bicicleta.
Es preveu que aquesta Mesa segueixi l’estructura de la Mesa de la Bicicleta de Catalunya que des de la seva fundació al 2007 ha treballat per millorar la situació de la bicicleta a Catalunya, creant espais de debat com les tres edicions del Congrés de la Bicicleta, les dues edicions de les jornades de la bicicleta pública o la signatura per part dels diferents partits polítics catalans del “Manifest de la Bicicleta”. També s’ha realitzat el seguiment del Pla Estratègic de la Bicicleta 2008- 2011.
ConBici és la Coordinadora Ibérica para la Promoción de la Bicicleta y la Defens de los Intereses de los Ciclistas. Aquesta entitat històrica reuneix 53 associacions i col—lectius de ciclistes a Espanya. Entre els seus objectius està defensar i promoure l’ús habitual de la bicicleta c
om a mitjà de locomoció i transport.
PEB. La Plataforma Empresarial de la Bicicleta neix amb l’objectiu d’associar tots els sectors empresarial vinculats al món de la bicicleta d’Espanya i actuar com interlocutor amb l’administració pública.
RCxB. La Red de Ciudades por la Bicicleta és una associació que té l’objectiu de generar una dinàmica entre les ciutats espanyoles amb la finalitat de facilitar, fer més segura i desenvolupar la circulació dels ciclistes, especialment en medi urbà. Es va crear al 2009 i actualment compta amb més de 50 socis entre ajuntaments, consorcis i ens públics, que representen a més de 100 ciutats espanyoles. El seu president és l’alcalde de Donostia - San Sebastià, Odón Elorza.