12/1/16

En bici a tota velocitat per la Ronda Litoral

Un vídeo vergonyant: en bicicleta per la Ronda Litoral, a gairebé 80 kms/h i a rebuf d'un autobús de TMB. Actituds ximples i perilloses com aquesta contribueixen a difondre i agumentar la fama que els ciclistes tenim d'incívics i de no atendre mai les normes de circulació i ser incívics.
Si algú s'ha pensat qu, per anar en bici pot fer el que li dona la gana, no es mereix ser considerat ciclista. Anar en bicicleta és mnolt més que una simple activitat esportiva o de mobilitat: és un compromís amb una societat més justa, saludable i amb un món millor; ja siguis un professional o un simple usuari del Bicing.
L'actitud d'aquest individu va contra els principis socials i cívics més elementals de la bicicleta. Una conducta absolutament reprobable.
Veieu-ho en aquest vídeo emès per BTV