31/12/16

Oh, que avingut estic amb la meva 
petita, esclava, poc sortosa terra, 
i com em recaria d'allunyar-me'n, 
sud avall, 
on sembla que la gent és bruta 
i pobra, accidiosa, inculta, 
resignada, insolvent! 

Joan Oliver (Pere Quart)
Assaig de plagi a la taverna
Que el 2017 els pedals us portin ben lluny